Funkcje FutureCRM


Faktury

Tworzenie i edycja faktur wraz z szablonami.

Pracownicy / ERP - Użytkownicy

Zarządzanie pracownikami aplikacji.

Koszty

Importowanie kosztów firmy.

Import płatności

Import transakcji z kont bankowych.

CRM - Kontrahenci

Zarządzanie klientami, dostawcami.

ERP – Dashboard

Panel projektów i podglądu zadań pracowników.

ERP – Projekty / Zadania

Zarządzanie projektami klientów oraz ich zadaniami.

Magazyn

Import produktów, tworzenie WZ, PZ, sprzedaż, zamówienia, zarządzanie produktami.

API

Integracja z systemem poprzez API.

*Opisane funkcje mogą czasowo nie odzwierciedlać opisanej funkcjonalności, gdyż aplikacja jest szybciej rozwijana niż dokumentacja.

Nawigacja